Konferencja naukowo-medyczna Komunikacja w relacji pacjent – rodzina - personel medyczny

Zapraszamy na konferencję naukowo-medyczną:

Komunikacja w relacji pacjent – rodzina - personel medyczny

 

Organizator: Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW

Termin: 08 czerwiec 2013 r.

Miejsce: Kampus UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, aula 101

Patron medyczny: Naczelna Izba Lekarska

Partner: Instytut Psychologii WFCH UKSW, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW

Program konferencji

Plakat konferencji

Cel konferencji: przekazanieuczestnikom aktualnej wiedzy oraz kształtowania praktycznych umiejętności komunikowania się personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek oraz personelu średniego) z pacjentem na różnych poziomach oraz specjalizacjach. Konferencja będzie mieć miejsce w ramach dnia promocyjnego Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego.

Rada naukowa konferencji:

  1. Ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz (UKSW)
  2. Prof. UR dr hab. n. med. Romuald Krajewski (NIL)
  3. Prof. dr hab. Anna Doboszyńska (WUM)
  4. Dr Leszek Karski (UKSW)

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach