Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki

Wobec rosnącej popularności w latach 90. XX w. ekologii i bioetyki jako dziedzin łączących nauki przyrodnicze z wiedzą o człowieku, w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pojawił się pomysł utworzenia jednostki podejmującej działalność badawczą, dydaktyczną i popularyzatorską w tym zakresie.

Zarządzeniem Rektora UKSW z 15 kwietnia 2000 r. powstało Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki jako międzywydziałowa jednostka o charakterze naukowo-dydaktycznym. Zadaniem Centrum było prowadzenie interdyscyplinarnej działalności badawczej, szkoleniowej, usługowej i wydawniczej w zakresie ekologii człowieka i bioetyki.

Dyrektorem CECiB przez cały czas jego działania był ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz, zaś Radę Naukową Centrum tworzyły następujące osoby:

ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz
ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga
prof. UKSW dr. hab. Maria Ryś
prof. UKSW dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
prof. dr hab. Napoleon Wolański
ks. prof. dr hab. Bernard Hałaczek
prof. UKSW dr hab. Konrad Gałuszko
prof. UKSW dr hab. Jerzy Macewicz
ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski
ks. dr Zbigniew Łepko
dr Jan Sandner
ks. mgr Jacek W. Czartoszewski (sekretarz)

Centrum prowadziło studia podyplomowe z bioetyki, organizowało debaty i konferencje naukowe, wydało we współpracy z różnymi instytucjami szereg publikacji. Z inicjatywy CECiB powstała w UKSW w Warszawie Komisja Etyki i Bioetyki. Centrum było także jednym z organizatorów Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia.

Centrum zostało zlikwidowane zarządzeniem Rektora UKSW z 2 października 2016 r. Działalność CECiB jest obecnie kontynuowana przez Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki „Dignitas”.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach