STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

 

Studia zostały utworzone w 2010 r. Ich głównym celem jest przekazanie słuchaczom aktualnego stanu wiedzy w zakresie bioetyki i prawa medycznego oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania konkretnych problemów etyczno-prawnych w praktyce zawodowej.

Grupę docelową stanowią lekarze, pielęgniarki i położne, personel medyczny, pracownicy administracji służby zdrowia, członkowie komisji bioetycznych i szpitalnych komisji etycznych, duchowni związani ze służbą zdrowia, pracownicy hospicjów i działacze ruchu hospicyjnego, osoby zainteresowane szeroko rozumianą problematyką etyczną i bioetyczną.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych, realizowanych w ramach dziesięciu zjazdów. Ważną formą przekazywania wiedzy jest platforma e-learningowa, która umożliwia słuchaczom korzystanie z różnego rodzaju materiałów dydaktycznych. Absolwentom studiów przysługują punkty edukacyjne.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Podstawy bioetyki i źródła norm moralnych
  • Uwarunkowania antropologiczne i filozoficzne problematyki medycznej
  • Zasady działania i praktyka komisji bioetycznych
  • Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej
  • Prawo medyczne w praktyce lekarza, pielęgniarki i położnej
  • Kompetencje miękkie w komunikacji medycznej
  • Prawa pacjenta a prawa lekarza
  • Problemy współczesnej tanatologii i opieki paliatywnej
  • Aspekty etyczno-prawne reklamy produktów leczniczych

Kierownik studiów: ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW - a.kobylinski@uksw.edu.pl
Sekretarz studiów: ks. dr Jacek Meller - j.meller@uksw.edu.pl

Sekretariat studiów znajduje się w pokoju 204, budynek 23, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa. Zajęcia odbywają się w sali 201 w gmachu 23.

adres e-mail: cecib@uksw.edu.pl

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów: www.podyplomowe.uksw.edu.pl

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach