O Centrum

Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki „Dignitas” powstało w styczniu 2017 r. Jednostka funkcjonuje w ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowy podmiot stanowi kontynuację Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki, które w latach 2000–2016 prowadziło swoją działalność jako jednostka międzywydziałowa UKSW w Warszawie.

Celem CESiB „Dignitas” jest realizacja społecznych funkcji filozofii, prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu etyki stosowanej i bioetyki, promocja humanistycznych podstaw współczesnych sporów etycznych i bioetycznych, rozwiązywanie praktycznych problemów moralnych na gruncie filozoficznym, współpraca z innymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi, udział w debacie publicznej na temat współczesnych zagadnień etycznych i bioetycznych, organizacja konferencji naukowych, szkoleń, warsztatów, kursów.

Przy Centrum „Dignitas” są prowadzone Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego, których organizatorem jest Wydział Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydział Prawa i Administracji. Jednym z zadań CESiB „Dignitas” jest działalność Komisji Etyki i Bioetyki UKSW w Warszawie. Centrum koordynuje także funkcjonowanie Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach