Seminaria eksperckie dotyczące zagadnienia świadomej zgody

W 2011 roku Centrum Ekologii Człowieka i Bioeyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nawiązało współpracę z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obszar współpracy: medyczne, etyczne i prawne aspekty świadomej zgody

Forma realizacji: organizacja cyklu seminariów ekspertów 2011-2012, publikacja wyników


 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach