Plan zajęc PSBiPM w roku akademickim 2019/2020

 


semestr 1


semestr 2

 

SEMESTR I

ZJAZD I
(12-13.10.2019)

sobota

10.00-10.30
Organizatorzy Studiów Podyplomowych
Inauguracja zajęć dydaktycznych
10.30-12.00
Ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz
Godność i prawa człowieka w bioetyce
12.15-13.45
Dr hab. n. med. Marek Czarkowski
Historia rozwoju etyki badań klinicznych na przykladzie skandali naukowych
13.45-14.15 Przerwa obiadowa
14.45-15.15
Dr hab. n. med. Marek Czarkowski
Komisja bioetyczna – zasady działania i praktyka
16.00-17.30
Dr hab. n. med. Marek Czarkowski
Rola i zadania szpitalnych komisji etycznych

niedziela

9.00-10.30
Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Kobyliński
Kulturowe i społeczne uwarunkowania współczesnej rewolucji bioetycznej
10.45-12.15
Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Kobyliński
Różne ujęcia bioetyki
12.15-12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15
Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Kobyliński
Kryteria norm i ocen bioetycznych
14.30 - 16.00
Dr Anna Jacek
Dostęp do świadczeń medycznych

ZJAZD II
(26-27.10.2019)

sobota

10.00-11.30
Dr n. med. Konstanty Radziwiłł
Problemy bioetyczne środowiska lekarskiego w Unii Europejskiej
11.45-13.15
Dr n. med. Konstanty Radziwiłł
Problemy bioetyczne środowiska lekarskiego w Unii Europejskiej
13.15-13.45 Przerwa obiadowa
13.45-15.15
Dr hab. Leszek Bosek
Źródła prawa medycznego
15.30-17.00
Dr hab. Leszek Bosek
Prawa i obowiązki lekarza i pielęgniarki

niedziela

9.00-10.30
Dr Urszula Drozdowska
Prawa pacjenta
10.45-12.15
Dr Urszula Drozdowska
Prawa pacjenta
12.15-12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15
Dr Urszula Drozdowska
Prawa pacjenta
14.30 - 16.00
Dr Urszula Drozdowska
Odpowiedzialność cywilna personelu medycznego

ZJAZD III
(16-17.11.2019)

sobota

10.00-11.30
Dr Jacek Potulski
Prawna ochrona prawa do życia
11.45-13.15
Dr Jacek Potulski
Prawna ochrona prawa do życia
13.15-13.45 Przerwa obiadowa
13.45-15.15
Dr Jacek Potulski
Ochrona praw pacjenta w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
15.30-17.00
Dr Jacek Potulski
Ochrona praw pacjenta w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

niedziela

9.00-10.30
Dr Anna Pszenny
Definicja śmierci człowieka w kontekście transplantacji narządów
10.45-12.15
Dr Anna Pszenny
Etyczno-prawne aspekty pobierania narządów. Bariery rozwoju transplantacji w Polsce
12.15-12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15
Dr Piotr Iwanowski
Badania kliniczne i rozwój kliniczny leków
14.30 - 16.00
Dr Piotr Iwanowski
Badania kliniczne i rozwój kliniczny leków

ZJAZD IV
(7-8.12.2019)

sobota

10.00-11.30
Prof. UKSW dr hab. Ewa Podrez
Etos zawodowy lekarza i pielęgniarki
11.45-13.15
Dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
Filozofia i zasady opieki paliatywnej
13.15-13.45 Przerwa obiadowa
13.45-15.15
Dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
Podejmowanie decyzji medycznych pod koniec życia chorego
15.30-17.00
Dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
Podejmowanie decyzji medycznych pod koniec życia chorego – warsztaty

niedziela

9.00-10.30
Dr. hab. n. med. Małgorzata Krajnik
Komunikacja z chorym w aspekcie podejmowania decyzji medycznych
10.45-12.15
Dr. hab. n. med. Małgorzata Krajnik
Komunikacja z chorym w aspekcie podejmowania decyzji medycznych – warsztaty
12.15-12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15
Prof. UR dr hab. Romuald Krajewski
Osobowość lekarza i pielęgniarki jako czynnik terapeutyczny
14.30 - 16.00
Prof. UR dr hab. Romuald Krajewski
Problemy etyczne i społeczne oceny technologii medycznych i ich finansowania

ZJAZD V
(11-12.01.2020)

sobota

10.00-11.30
Dr Leszek Karski
Eksperyment medyczny
11.45-13.15
Dr Leszek Karski
Eksperyment medyczny
13.15-13.45 Przerwa obiadowa
13.45-15.15
Prof. dr hab. Stanisław Bień
Problemy bioetyczne w terapii onkologicznej
15.30-17.00
Dr Błażej Kmieciak
Ochrona praw pacjenta szpitala psychiatrycznego

niedziela

9.00-10.30
Ks. prof. dr hab. Ryszard Moń
Problematyka medyczna w świetle podstawowych nurtów medycznych (utylitaryzm, deontologizm, personalizm)
10.45-12.15
Ks. prof. dr hab. Ryszard Moń
Problematyka medyczna w świetle podstawowych nurtów medycznych (utylitaryzm, deontologizm, personalizm)
12.15-12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15
Ks. prof. dr hab. Ryszard Moń
Potrzeba i uzasadnianie norm moralnych
14.30 - 16.00
Ks. prof. dr hab. Ryszard Moń
Wymogi prawne a postępownia w zgodzie z sumieniem

SEMESTR II

ZJAZD VI
(22-23.02.2020)

sobota

10.00-11.30
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan
Uwarunkowania medyczne i społeczne ludzkiej płodności
11.45-13.15
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan
Prokreacja wspomagana medycznie: in vitro vs naprotechnologia
13.15-13.45 Przerwa obiadowa
13.45-15.15
Ks. dr Jacek Meller
Spór o granice ingerencji w naturę
15.30-17.00
Ks. dr Jacek Meller
Spór o granice ingerencji w naturę

niedziela

9.00-10.30
Dr n. med. Jacek Putz
Zagadnienia etyczne w pracy zespołu lekarskiego
10.45-12.15
Dr n. med. Jacek Putz
Współczesna medycyna w dobie „aging society”
12.15-12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15
Mec. Łukasz Sławatyniec
System refundacji leków
14.30 - 16.00
Mec. Łukasz Sławatyniec
Aspekty prawne reklamy produktów leczniczych

ZJAZD VII
(7-8.03.2020)

sobota

10.00-11.30
Mgr Wojciech Wojtal
Bezpieczeństwo danych medycznych
11.45-13.15
Mgr Wojciech Wojtal
Bezpieczeństwo danych medycznych
13.15-13.45 Przerwa obiadowa
13.45-15.15
Mgr Wojciech Wojtal
Ochrona zdrowia psychicznego – aspekty prawne
15.30-17.00
Mgr Wojciech Wojtal
Ochrona zdrowia psychicznego – aspekty prawne

niedziela

9.00-10.30
Dr n. med. Marek Karwacki
Problemy etyczne w opiece nad dziećmi umierającymi
10.45-12.15
Dr n. med. Marek Karwacki
Problemy etyczne w opiece nad dziećmi umierającymi
12.15-12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15
Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś
Medyczne, etyczne i społeczne aspekty uzależnień
14.30 - 16.00
Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś
Medyczne, etyczne i społeczne aspekty uzależnień

ZJAZD VIII
(28-29.03.2020)

sobota

10.00-11.30
Dr hab. Andrzej Sakowicz
Prawo do prywatności
11.45-13.15
Dr hab. Andrzej Sakowicz
Prawo do prywatności
13.15-13.45 Przerwa obiadowa
13.45-15.15
Mec. Adam Parda
Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej osób pozbawionych wolności
15.30-17.00
Dr Mariola Małecka
Terapia komórkami macierzystymi, eksperymenty na embrionach

niedziela

9.00-10.30
Mec. Andrzej Kurianowicz
Odpowiedzialność cywilna personelu medycznego i zakładów opieki zdrowotnej
10.45-13.00
Mec. Andrzej Kurianowicz
Odpowiedzialność cywilna personelu medycznego i zakładów opieki zdrowotnej
13.00-13.30 Przerwa obiadowa
13.30– 14.15
Mec. Andrzej Kurianowicz
Forma zatrudnienia personelu medycznego
14.30 - 16.00
Mec. Andrzej Kurianowicz
Forma zatrudnienia personelu medycznego

ZJAZD IX
(25-26.04.2020)

sobota

10.00-11.30
Prof. dr hab. Andrzej Kochański
Problem bezpieczeństwa genetycznego w zapłodnieniu pozaustrojowym
11.45-13.15
Prof. dr hab. Andrzej Kochański
Problem bezpieczeństwa genetycznego w zapłodnieniu pozaustrojowym
13.15-13.45 Przerwa obiadowa
13.45-15.15
Prof. dr hab. Andrzej Kochański
Terapia eksperymentalna w chorobach genetycznie uwarunkowanych
15.30-17.00
Prof. dr hab. Andrzej Kochański
Terapia eksperymentalna w chorobach genetycznie uwarunkowanych

niedziela

9.00-10.30
Dr Paweł Grabowski
Kompetencje miękkie w komunikacji medycznej
10.45-12.15
Dr Paweł Grabowski
Kompetencje miękkie w komunikacji medycznej
12.15-12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15
Mgr Tomasz Gellert
Kontrola świadczeniodawców
14.30 - 16.00
Mgr Tomasz Gellert
Kontrola świadczeniodawców

ZJAZD X
(9-10.05.2020)

sobota

10.00-11.30
Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prawo medyczne w praktyce pielęgniarki i położnej
11.45-14.00
Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prawo medyczne w praktyce pielęgniarki i położnej
14.00-14.30 Przerwa obiadowa
14.30-17.00
Dr Joanna Paśkiewicz
Odpowiedzialność zawodowa personelu medycznego

niedziela

9.00-10.30
 
Egzamin testowy
10.45-12.15
Mgr Justyna Kowal
Sztuka poprawnej komunikacji w relacji personel medyczny – pacjent – rodzina
12.15-12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15
Mgr Justyna Kowal
Sztuka poprawnej komunikacji w relacji personel medyczny – pacjent – rodzina
14.30 - 16.00
 
Podsumowanie egzaminu testowego

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach