CZYTELNIA

W czytelni Centrum „Dignitas” jest dostępna wersja elektroniczna wybranych publikacji, podejmujących aktualne zagadnienia etyczne i bioetyczne. Opracowania odnoszą się do haseł tematycznych, które są zamieszczone w porządku alfabetycznym.
Linkiem do tekstu jest liczba w kwadratowym nawiasie po opisie bibliograficznym.

 

AUTONOMIA MORALNOŚCI

A. Kobyliński, Pojęcie autonomii w myśli Romano Guardiniego, „Studia Philosophiae Christianae” 41(2005)2, s. 173-195. [2005-1]

A. Kobyliński, Moralność autonomiczna i etyka wiary, „Studia Philosophiae Christianae” 40(2004)1, s. 123-133. [2004-2]

 

BIOTECHNOLOGIE

A. Kobyliński, Bioetyka i biotechnologie, w: Dylematy bioetyki, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2004, s. 7-14. [2004-1]

A. Kobyliński, (rec.), Vincenzo Lungagnani, Biotecnologie. Norme e regolamenti, Torino 2002, „Studia Philosophiae Christianae” 39(2003)1, s. 244-249. [2003-1]

A. Kobyliński, (rec.), Maria Luisa Di Pietro, Elio Sgreccia (red.), Biotecnologie e futuro dell’uomo, Milano 2003, „Przegląd Powszechny” 121(2004)9, s. 413-418. [2004-3]

 

 

CIAŁO LUDZKIE

J. Meller, Moralny aspekt wykorzystania zwłok ludzkich, „Studia Gdańskie”, 21 (2007), s. 427-440. [2007-1]

 

CNOTY

A. Kobyliński, Cnota odwagi, ascezy i milczenia według R. Guardiniego, „Ateneum Kapłańskie” 594(2008)2, s. 310-319. [2008-1]

 

ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKA

P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2016. [2016-1]

 

ETYKA POSTMETAFIZYCZNA

A. Kobyliński, Nihilism and Ethics in the Philosophy of Weak Thought of Gianni Vattimo, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 37(2016)4, s. 55-67. [2016-2]

A. Kobyliński, Etyka nihilistyczna Gianniego Vattima, w: Etyka, cz. I: Koncepcje etyki, Seria: Dydaktyka filozofii, red. St. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 215-232. [2016-3]

A. Kobyliński, O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014. [2014-1]

A. Kobyliński, Is Nihilism our Destiny? The Postmetaphysical Ethics of Gianni Vattimo, w: The Dilemmas of Modern Ethics, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 97-116. [2008-2]

 

ETYKA SOLIDARNOŚCI

A. Kobyliński, The Role of Solidarity in an Open Society, w: Europske kontexty interkulturnej komunikacie, red. P. Ivanic, M. Hetenyi, Z. Taneski, Vydavateľstvo UKF, Nitra 2009, s. 139-148. [2009-1]

A. Kobyliński, Tischner and Metz: two Understandigs of Solidarity, w: Transformacia ludskej identity v strednej Europe po roku 1990, red. H. Hrehová, Trnavska univerzita v Trnave, Trnava 2009, s. 45-51. [2009-2]

A. Kobyliński, Wiara i wolność. Doświadczenie Sierpnia i etyka solidarności, w: Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej Solidarności”, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001, s. 9-22. [2001-1]

 

ETYKA SEKSUALNA

A. Kobyliński, Etyczne i prawne aspekty stosowania preparatu medycznego ellaOne czyli tzw. pigułki „pięć dni później”, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13(2015)1, s. 9-34. [2015-1]

A. Kobyliński, Wpływ współczesnej rewolucji antropologicznej na rozumienie małżeństwa i rodziny, „Studia Theologica Varsaviensia” 53(2015)1, s. 11-36. [2015-2]

W. Bołoz, Etyka seksualna. Podstawy antropologiczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003.

A. Kobyliński,  (rec.), Gino Concetti, La pillola del giorno dopo, Roma 2001, „Studia Philosophiae Christianae” 38(2002)1, s. 134-140. [2002-1]

 

ETYKA SPOŁECZNA

A. Kobyliński, (rec.), Zdzisława Kobylińska, Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 36(2015)3, s. 237-241. [2015-3]

 

EUTANAZJA

A. Kobyliński, Nowy humanizm czy posthumanizm? Aspekty etyczno-prawne legalizacji eutanazji na świecie w latach 2000-2015, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13(2015)4, s. 85-114. [2015-4]

A. Kobyliński, (rec.), Paolo Ricca (red.), Eutanasia. La legge olandese e commenti, Roma 2002, „Przegląd Powszechny” 120(2003)5, s. 335-339. [2003-2]

 

KLAUZULA SUMIENIA

A. Kobyliński, Aspekty etyczno-prawne sporu o klauzulę sumienia we Włoszech w latach 2014-2015, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13(2015)3, 25-48. [2015-5]

 

NATURA LUDZKA

A. Kobyliński, (rec.), Jürgen Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, „Studia Płockie” 33(2005), s. 273-276. [2005-2]

 

NORMATYWNOŚĆ

P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, O normatywności w etyce, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2015. [2015-6]

 

PEDOFILIA

A. Kobyliński, Pedofilia w Belgii: rewolucja seksualna, sekularyzacja i nowa moralność, „Studia Bobolanum” 28(2017)1, s. 219-236. [2017-1]

A. Kobyliński, Problem molestowania seksualnego dzieci w Australii, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(2016)2, s. 57-75.

A. Kobyliński, (rec.), Fortunato Di Noto, La pedofilia. I mille volti di un olocausto silenzioso, Milano 2002, „Przegląd Powszechny” 120(2003)7-8, s. 228-231. [2003-3]

 

PEŁNOMOCNIK MEDYCZNY

M. Szeroczyńska, M. Czarkowski, M. Krajnik i in., Institution of the health care agent in Polish legislation: position of the Polish Working Group on End-of-Life Ethics, „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej” 126(2016)5, s. 313-320. [2016-4]

M. Szeroczyńska, M. Czarkowski, M. Krajnik i in., Instytucja pełnomocnika medycznego w Polsce – stanowisko Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia, „Medycyna Praktyczna” 330(2016)5, s. 102-111. [2016-5]

 

TRANSPLANTACJA

J. Meller, Etyczna problematyka przeszczepiania narządów, w: Meandry etyki, Z. Sareło (red.), Olecko 2001, s. 199-225. [2001-2]

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach