We współpracy z różnymi instytucjami Centrum wydało następujące publikacje naukowe:

     
 
1. Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku. Stan – możliwości – programy, red. J. W. Czartoszewski, Warszawa 2001.
 
2. Edukacja w naturze, czyli jak pokochać, poznać, zrozumieć i chronić przyrodę, red. J. Leśniewska, J. W. Czartoszewski, seria „Chrześcijaństwo i Edukacja ekologiczna”, tom 2, Warszawa 2002.
 
3. Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku, red. J. W. Czartoszewski, seria „Chrześcijaństwo i Edukacja ekologiczna”, tom 3, Warszawa 2002.
 
4. W. Bołoz, Etyka seksualna. Podstawy antropologiczne, Warszawa 2003.
 
5. Konflikty społeczno-ekologiczne, red. J. W. Czartoszewski,seria „Chrześcijaństwo i Edukacja ekologiczna”, tom 5, Warszawa 2003.
 
6. Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa 2001.
 
7. Utylitaryzm w bioetyce. Jego założenia i skutki na przykładzie poglądów Petera Singera, red. W. Bołoz, G. Hover, Warszawa 2002.
 
8. Między życiem a śmiercią. Uzależnienia, eutanazja, sytuacje graniczne, red. W. Bołoz, M. Ryś, Warszawa 2002.
 
9. Humanistyczny profil ochrony środowiska, red. A. Abdank-Kozubski, J. W. Czartoszewski, Warszawa 2003.
 
10. Wychowanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, red. J. W. Czartoszewski, J. M. Kotowski, seria „Chrześcijaństwo i Edukacja ekologiczna”, tom 4, Warszawa 2003.
 
11. Realizacja zasady "informed consent" w kontekście relacji lekarz – pacjent. Wyzwania i Bariery Rozwojowe w Polsce, Warszawa 2013.
 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach